AV PBL framgår att funktionskontrollen ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften.
Kursen vänder sig till dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.

Förkunskaper

För dig som ska ansökan om ny certifiering krävs att du uppfyller de krav som anges i 7-16§§ i Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10, OVK 3)

För dig som skall ny-eller omcertifiera gäller att:

 • du har arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden (5 år)
 • du har aktuellt lämplighetsintyg utfärdat t ex av arbetsgivare, uppdragsgivare eller en byggnadsnämnd
 • du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din certifiering. Detta visar du genom ett skriftligt prov.
Syfte

Syftet med kursen är att ge dig de kunskaper du behöver både om äldre såväl som nu gällande lagar och föreskrifter som krävs av dej som OVK besiktningsman.

Kursinnehåll

Genomgång av:

 • Plan-och bygglagen
 • Plan- och byggförordningen
 • Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem
 • Boverkets byggregler BBR 26, Boverkets regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem
 • OVK 2012 och OVK 3
 • Självdragsventilation
 • Ventilation förr och nu
 • Konsoliderad version av BBR, BBR 18 – BBR 29
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsplatsens utformning
 • Förordningen om miljöfarlig verksamhet
 • Folkhäsomyndighetens allmänna råd om ventilation
 • Miljöbalken
 • Lagen om energideklaration för byggnader
 • Förordningen om energideklaration för byggnader
 • Boverkets föreskrifter om allmänna råd om Energideklaration för byggnader
 • Boverkets föreskrifter om allmänna råd för certifiering av energiexpert.
 • Folkhäsomyndighetens allmänna råd om radon / ventilation inomhus.
 • Boverkets råd om åtgärder mot radon i bostäder
 • Komfortkyla
 • Energieffektivisering
Kursdagar och information

OVK ny- och omcertifierings  kurser med fysisk närvaro kommer vi att hålla på följande orter med Kurt Ingeberg som föreläsare.

Datum: 14 – 15 mars med tentamen den 16 mars, Kurs Nr: 2302 Ort: Arlanda

Datum: 18 – 19 april med tentamen den 20 april, Kurs Nr: 2305 Ort: Umeå

Datum: 23 – 24 maj med tentamen den 25 maj, Kurs Nr: 2309  Ort: Göteborg

Datum: 13 – 14 juni med tentamen den 15 juni, Kurs Nr: 2311 Ort: Malmö

Kursavgift: 8 500 kr (exkl. moms)

I avgiften ingår kaffe och lunch samt kurslitteratur som är: Äldre byggregler, Bygglagstiftning och Miljölagstiftning

Kursanmälan måste ske minst 2 veckor innan skursstart.

Anmälan är bindande men inte personlig, du kan överlåta anmälan till en kollega om du får förhinder.

Om du är intresserad att delta i någon av dessa kurser kan du anmäla dig genom att fylla i anmälningsformuläret nedan.

Har frågor kring utbildningarna så är du välkommen att kontakta någon av oss.

Kurt Ingeberg
Tel: 070-64 80 933
Mail: kurt@ovkcentrum.se

Martin Ancons
Tel: 070-85 40 670
Mail: martin@ovkcentrum.se

Anmälan