Kursdatum: 25 – 26 oktober i Enköping

Kursdatum: 6 – 7 december i Enköping


Två dagar:
09:00 – 16:00
09:00 – kursavslut c:a Kl:16:00

Kursen vänder sig till dig som ansöker om ny eller omcertifiering för att bli certifierad som sakkunnig funktionskontrollat
Den praktiska kursen inleder med repetition ventilationsteknik och Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 – OVK3).
Därefter går igenom verkliga fall och övar på att göra funktionskontroll och helhetsbedömning under sakkunnig handledning.

Kursavgift: 8 500 kr exklusive moms

Innehåll

Innehåll:

 • Besiktningens genomförande och bedömningsregler
 • Dimensionering av luftflöden
 • Systemegenskaper i anläggning och rum
 • Mätmetoder och genomgång av praktiskt grupparbete i anläggning
 • Krav på mätmetoder, mätfel och mätredovisning
 • Genomgång av verkliga praktikfall av OVK
 • Praktiskt grupparbete med genomförandet av funktionskontroll
 • Redovisning av utfört praktiskt grupparbete på OVK
 • Helhetsbedömning av utförd OVK

I kursen ingår:

 • Kursdokumentation
 • FM kaffe med smörgås
 • Lunch
 • EM kaffe med kaka
Anmälan