Du som certifierad funktionskontrollant eller har tillsynen av OVK handläggningen på kommun har säkert någon gång under din verksamhet stött på situationer som kan vara svårtolkade och skulle behöva ett ”bollplank” där du skulle kunna delge och diskutera frågan för att lösa problemet ifråga.

OVK centrum är en ideell förening med säte i Enköping. Föreningens syfte är att vara ”bollplanket” och ge medlemmarna råd och dåd i frågor som berör Obligatorisk Ventilationskontroll, förutom ovanstående, så får du som medlem tillgång till följande:

  • Tolkning av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
  • Senaste nytt när det gäller OVK
  • Tillgång till OVK protokoll
  • Behjälplig vid frågor från byggmästare och tillsynsmyndighet
  • Avtalsskrivning med byggnadsägare
  • Inbjudan till föreläsningar och kurser.
  • Kurser runt om i Sverige för de som skall certifieras eller om certifieras.
  • Kurser för kommunala handläggare av OVK

   

Medlemsavgiften är 500 kr/år och betalas in på Bg: 5869-1189

Låter det intressant, kontakta oss så berättar vi mer, eller fyll i anmälningsformuläret bredvid.

Kurt Ingeberg
Tel: 070-64 80 933
Mail:kurt@ovkcentrum.se

Christer Johansson 
Tel: 0720-50 6840
Mail: christer@ovkcentrum.se